Awtoulag görnüşi simsiz zarýad beriji CW14

Gysga düşündiriş:


 • Giriş:DC 9V-2A
 • Çykyş:15W
 • Geçiriş aralygy:3-8mm
 • Zarýad bermegiň netijeliligi:≥ 80%
 • Ölçegi:65 * 93 * H50mm
 • NW:144g
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümler sergisi:

  1. Birneme has akylly görünýän simsiz zarýad beriji bilen gitmek isleseňiz, magnitli telefon zarýad berijisi gowy saýlaw.“Lantaisi CW14 Simsiz” howa geçiriji, CD ýeri we dolandyryş paneli oturdylan görnüşlerde bar.Howa geçirijisiniň gysgyjynda zarýad berijini berkitmä berk saklaýan howa geçiriji wersiýasyny synap gördüm.

  2. Simsiz telefonyňyzyň magnitli awtoulag gurnamagy bilen işlemegi üçin, ýa-da içindäki metaldan ýasalan gapak gerek (mende bar) ýa-da goşulan inçejik demir plitalardan birini telefonyňyzyň arka tarapyna dakyp bilersiňiz. (aşagyndaky simsiz zarýad beriş zynjyryna päsgel bermezligi üçin ony aşak tarapa ýapyň).Hatda tabagy telefon gaby bilen ýapyp bilersiňiz, ýöne gapagyň gaty galyň däldigine ýa-da telefonyňyzyň zarýad berijiniň dykylmajakdygyna göz ýetiriň.

  3. “Lantaisi CW14” magnitli simsiz awtoulag zarýad beriji gurnama, zarýad beriş ukybyny çaltlaşdyran kabel USB-C-ni öz içine alýar.“IPhone 12” zarýad berijide ygtybarly galdy, ýöne “iPhone 12 Pro Max” we “iPhone 13” ýaly has uly telefonlary bolanlar ýokardaky simsiz zarýad beriji opsiýalarynyň biri bilen gitmek has gowy bolardy.

  4. Sargyt etmek üçin ak, gara we ýöriteleşdirilen reňkler ýaly dürli reňkler bar.Bu görnüş hakykatdanam meşhur we ýönekeý, owadan.

  Awtoulag zarýad beriji simsiz
  CW14_02
  Awtoulag zarýad beriji simsiz
  Awtoulag zarýad beriji simsiz
  Awtoulag zarýad beriji simsiz
  CW14_06
  CW14_07
  CW14_08
  CW14_09
  CW14_10

  OEM / ODM hyzmaty

  Simsiz çalt zarýad bermek tehnologiýasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň