Lantaisi / BSCI zawody
Lantaisi / Şahadatnama
Lantaisi / Taslamanyň ösüşi
Lantaisi / üpjünçilik zynjyry ulgamy
Lantaisi / Tehniki

biz hakda

Şençzhenen LANTAISI Tehnologiýa Co., Ltd., Apple agzasy MFI kepillendirilen öndüriji hökmünde barlandy.Şol bir wagtyň özünde, biz WPC we USB-IF agza öndüriji.Simsiz zarýad berijimiziň köpüsi QI, MFI, CE, FCC, RoHS şahadatnamasyndan geçdi.

 • 4d5d5058
 • MFI şahadatnamasy
 • magsafe
 • QI şahadatnamasy
 • CE şahadatnamasy
 • FCC şahadatnamasy
 • RoHS şahadatnamasy
has köp

Biz näme edip bileris?

Aýratyn önümler

Şahadatnama

Şahadatnama

Synag we baha bermek

 • MFi simsiz zarýad berijini ýa-da MFM simsiz zarýad berijini nädip saýlamaly?

  MFi ýa-da MFM simsiz zarýad berijini nädip saýlamaly new Täze simsiz zarýad beriji bazara girýän bolsaňyz, zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamak möhümdir.MFi we MFM simsiz zarýad berijileriň birnäçe dürli görnüşi bar, şonuň üçin haýsysynyň size laýykdygyny kesgitlemek kyn bolup biler....

 • Magnit awtoulag simsiz zarýad aç-açan - Biz diňe aç-açan däl!

  Magnit awtoulag simsiz zarýad bermek aç-açan Bu bap, magnitli awtoulag simsiz zarýad beriş modeli bilen tanyşdyrar.Bu önüm, işewür adamlary üçin amatly, sebäbi sürüjileri howpsuz saklap, hem zarýad alyp, hem gezip bilýär.Simsiz zarýad beriji hakda soraglar?Bize tapmak üçin bir setir atyň ...

 • Awtoulag simsiz zarýad bermegiň Öň ýüklenmegi bilen Arka ýüklenmeginiň arasynda näme tapawut bar?

  Awtoulag simsiz zarýad bermegiň artykmaçlyklary Awtoulag simsiz zarýad bermek iň öwgüli we ajaýyp amaly senarisi bolan tehnologiýa önümidir!Zarýad beriş kabeliniň ýygy-ýygydan dakylmagyny we aýrylmagyny talap etmeýär.Sürüjiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrýan we q-ny gowulandyrýan akylly tehnologiýa önümidir ...